Simple Fade Slider

Please installFlashFox - Flash Browser in order to view content on your Android based mobile device.
Tijdens onze zomermaanden trekken gierzwaluwen ongetwijfeld mijn en uw aandacht. Ze scheren luid gierend over de daken van stad en land. Met onze natuurwerkgroep De Kerkuil vzw plaatsten we in het verleden voor deze soort al een behoorlijk aantal nesten.  Medewerkers gaan jaarlijks na hoeveel van deze bezet zijn.  In samenwerking met het GO in de Smissestraat en het Regionaal Landschap IJzer en Polder konden we het broedgebeuren in een nestkast volgen. De webcam leverde leuke beelden op, toonde ons de gewoonten van deze vogel tijdens het broedseizoen.
Over het leven in het winterhalfjaar weten we weinig. Lyndon Kearsley, gepassioneerd gierzwaluwspecialist bestudeerde via onder meer zender-onderzoek deze luchtacrobaat. Dit leverde heel wat nieuwe informatie op.
 
Donderdag, 23 maart 2017 om 19.30 uur
Duinenhuis, Bettystraat 7, Koksijde
Toegang : gratis.
Inschrijven: klik hier