Het Regionaal Landschap Westhoek zorgt voor de financiële ondersteuning en begeleiding van het koepelproject 'Buiten-gewone Soorten'.