Heade

Facebook

facebook_page_plugin

Hoe alles begon … tot nu

Het project weidevogels schoot uit de startblokken in 2001 toen de toenmalige Wielewaal het Weidevogelproject lanceerde en groeide mee met het ontstaan van zogenaamde weidevogelgebieden waar landbouwers de mogelijkheid krijgen om met de VLM beheersovereenkomsten weidevogelbeheer af te sluiten. In eerste instantie voorzag het project in het plaatsen van nestbeschermers over de nesten (om vertrappeling te verkomen van het vee) maar dit werd in onze regio nooit toegepast. In plaats hiervan kwam er nestopvolging door vrijwilligers. Deze rol wordt door medewerkers van De Kerkuil ingevuld.

Momenteel zijn onze medewerkers actief in het weidevogelcomplex van Lampernisse, Handzame- en IJzervallei waar ook werk wordt gemaakt van inventarisatie van de aanwezige weidevogels buiten de percelen met beheersovereenkomst. De landbouwers kunnen dus in de aangeduide weidevogelgebieden (Lampernisse, Handzamevallei en delen van de IJzervallei) beheersovereenkomsten voor weidevogels afsluiten. De meest gekende pakketten zijn :

  • Uitstellen van de maaidatum tot 15 juni (517 EUR/ha)
  • Uitstellen van de beweidingsdatum tot 15 juni met 2 vee-éénheden (389 EUR/ha)
  • Het beschermen van nesten (40 EUR/vastgesteld nest)

Meer info omtrent de verschillende pakketten beheersovereenkomsten weidevogelbeheer vind je op de website van VLM en in de rubriek rapporten weidevogels.

Melding

  • Momenteel staat het project weidevogels op non-actief. 

Fiche

Rapporten

Foto's

x