Slide 1
25 Jaar NWG De Kerkuil, dat wordt gevierd!
Houd alvast 4 september 2022 vrij.

Meerjarennota

Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw is een regionale natuurvereniging, actief in 10 gemeenten in de noordelijke Westhoek en richt zich op agrarische natuur via een projectmatige werking.

"Met Natuurwerkgroep De Kerkuil boert de agrarische natuur beter."

"Natuurwerkgroep De Kerkuil wil het verschil maken door het juiste te doen."
De eerste meerjarennota 2017-2021 stond centraal in onze vereniging en was ook het fundament voor de meerjarennota 2022-2026. Tijdens de eerste periode is de meerjarennota voor onze vereniging een écht werkboek geworden. Met zeer veel trots en plezier bouwen we onze vereniging verder uit tot de professionele organisatie die we voor ogen hebben.
Image

Wilt u ons steunen?

 

Dat kan!

 

Voor slechts € 7,5 / jaar

 

Zeldzame Vale gier met vermoedelijke schotwonden gevonden in Nieuwpoort

Vale gieren durven wel vaker een uitstapje doen van vele honderden kilometers om nieuwe gebieden...

Lees meer: Zeldzame Vale...

Crowdfundingscampagne zwaluwtil

De Huiszwaluwpopulatie in Veurne doet het niet goed de laatste tijd, daarom komt het initiatief...

Lees meer: ...

Is de steenuil ook bij jou welkom?

Het leefgebied van de steenuil staat de laatste decennia sterk onder druk, zeker in ons...

Lees meer: Is de...

icon842

Broedgevallen Kerkuil opgevolgd

icon734

Koppels Bruine Kiekendief opgevolgd

icon300

broedgevallen steenuil opgevolgd

icon24435

bewoonde nesten huiszwaluw geteld

Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw

De vzw Natuurwerkgroep De Kerkuil is een vereniging voor agrarische natuur in de regio IJzer en Polder en is in 1997 ontstaan als een werkgroep van de MINA-raad van de stad Veurne. In de loop van de jaren zijn de activiteiten uitgebreid over verschillende gemeenten in de regio IJzer en Polder. De vereniging heeft een projectmatige werking ontwikkeld ten behoeve van de agrarische natuur in de streek. Hierbij staat samenwerking met diverse partners in het buitengebied centraal.

Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Woumen

Ondernemingsnummer:
BE0842493302 
Bankrekeningnummer:
BE58 8285 9851 9879
RPR: Ondernemingsbank Gent
Afdeling Veurne