Lepelaar

 • Wetenschappelijke naam: Platalea leucorodia
 • De Lepelaar is een grote witte vogel die je vooral kan herkennen aan zijn lepelvormige, zwarte snavel met gele punt. In de zomer heeft de volwassen Lepelaar een kuif op zijn achterhoofd en een gelige borstvlek. 
 • Lengte: 80-93cm
 • Voedsel: de lepelaar eet kleine waterdieren zoals stekelbaars, amfibieën, waterinsecten en kleine kreeftachtigen. 
 • Je kan de Lepelaar naar eten zien zoeken in ondiep water of zien overvliegen met gestrekte nek (verschillend van de reigers die met ingetrokken nek vliegen). Het is een trekvogel, dus in de winter zoekt hij warmere oorden op.
 • Van links naar rechts en terug, zo gaat de Lepelaar met zijn snavel door het water op zoek naar voedsel. Het is prachtig om te zien hoe hij op zijn gemakje zijn kop heen en weer beweegt en zo zijn snavel met zeer gevoelige tasthaartjes door het water laat gaan. Tot er iets lekkers langskomt, dan slaat hij toe.

 • Tot voor kort was de Lepelaar met uitsterven bedreigd in West-Europa. Maar begin deze eeuw heeft deze markante vogel opnieuw zijn plekje gevonden in Vlaanderen. In de IJzervallei broeden sinds enkele jaren 15 à 20 paren. Dit is de tweede grootste kolonie in Vlaanderen. Met dank aan verschillende natuurinrichtingsprojecten.
 • Stap als een… Om de beurt is iemand de leider. Die mag kiezen welk pasje de groep moet doen. Spreek op voorhand af wanneer er van leider gewisseld wordt. Als de leider zegt:

  • ‘stap als een Lepelaar’, dan stappen jullie allemaal van links naar rechts zigzaggend, zoals een Lepelaar die naar voedsel zoekt.
  • ‘stap als een eend’, dan waggelen jullie allemaal op een rij achter de leider, die dan even mama-eend is.
  • ‘stap als Merel’, dan huppen jullie met beide voeten samen vooruit, zoals een Merel die op zoek is naar wormpjes.
  • ‘stap als een Blauwe Reiger’, dan zetten jullie hele grote stappen, zoals een reiger met zijn lange poten kan doen.
  • ‘stap als een mens’, dan kunnen jullie even weer gewoon wandelen (of je gekke zelve zijn natuurlijk).
Lepelaar
Deze interactieve gidsbeurt werd door Lies Ghysel en Patrick Debeuf gemaakt als eindwerk in het kader van de cursus Natuurgids.

Dank aan:

Image
Image
Image
Image