Roerdomp

  • Wetenschappelijke naam: Botaurus stellaris
  • De Roerdomp is een gedrongen reiger met dikke hals. Hij is geelbruin met donkere tekeningen. Hij verschuilt zich in de rietkragen en -velden en door zijn schutkleur wordt hij niet vaak gezien wordt. 
  • Lengte: 69-81cm
  • Voedsel: vissen, amfibieën, insecten, soms eens een klein zoogdiertje of een jonge vogel.
  • De Roerdomp is een mysterieuze vogel en je zal hem maar zelden te zien krijgen. De kans zit er wel dik in dat je in het voorjaar zijn baltsroep hoort, een luide ‘whoemp, whoemp, whoemp’ dat je tot 5 kilometer ver kan horen.
  • In Vlaanderen moet de Roerdomp vroeger een algemene verschijning geweest zijn. In 1454 werd een banket van Filips de Goede opgeluisterd met niet minder dan 400 Roerdompen. Op dergelijke banketten dienden vogels niet enkel voor consumptie, maar ook voor de sier. De Roerdomp werd als iets exclusiefs gezien en alleen wie van adel was, mocht op deze soort jagen. Er zijn plakkaten uit de 16de eeuw gevonden waarin ‘soecken, rooven of raepen van de eiders van putoeren’ streng verboden was voor het gewone volk. Eén van de fluisterboten is trouwens genoemd naar de Roerdomp: De Putoor

  • Van waar komt de naam Roerdomp? Wel, het eerste deel ‘roer’ betekent ‘riet’, het tweede deel ‘domp’ kent twee mogelijke verklaringen. Een eerste verklaring brengt ‘domp’ in verband met het doffe geluid dat de vogel in de paringstijd maakt. Een andere verklaring linkt ‘domp’ aan het werkwoord ‘dompen’ in de betekenis van ‘onderduiken’. Een Roerdomp is dan een ‘riet-duiker’, een vogel die in de rietvelden onderduikt. In de Blankaart is hij ook wel bekend onder de naam "Spook van de Blankaart".

  • In de jaren zeventig schatte men het aantal broedparen in Vlaanderen op ongeveer 65. Maar daarna ging het snel bergafwaarts tot er in de jaren negentig nog slechts een 10-tal broedparen waren. Ook de Blankaart moest het zonder Roerdompen stellen. Maar de laatste jaren kreeg de Roerdomp meer beleidsaandacht en ook op de Blankaart vonden natuurinrichtingswerken ten voordele van rietvogels plaats, met succes. Sinds 30 maart 2019 kunnen we hier ook opnieuw het gehoemp van de Roerdomp horen.
  • Bij gevaar stelt de Roerdomp zich recht omhoog op tussen het riet, met zijn snavel omhoog. Zijn verenpatroon zorgt ervoor dat hij minder opvalt tussen het riet. Soms wiegt hij ook zachtjes heen en weer zoals het riet, om helemaal op te gaan in zijn omgeving. Zoek maar even de Roerdomp op onderstaande foto. Moeilijk hé? Nu is het aan jou, kan jij de houding van de Roerdomp bij gevaar nadoen? En beweeg maar mee met het riet.

Image
Roerdomp
Wanneer te zien:
Image
Wanneer te horen:
Image
Deze interactieve gidsbeurt werd door Lies Ghysel en Patrick Debeuf gemaakt als eindwerk in het kader van de cursus Natuurgids.

Dank aan:

Image
Image
Image
Image