Smient

  • Wetenschappelijke naam: Mareca penelope
  • De mannelijke Smient is makkelijk te herkennen aan zijn roomgele voorhoofd en kruin, zijn kastanjebruine kop en zijn grijs-roze borst. Het vrouwtje is roodbruin of grijsbruin, wat het moeilijk maakt om ze te onderscheiden van andere eenden.  Ze hebben een opvallend ronde kop en een grijze snavel met zwarte punt.
  • Lengte: 42-50cm
  • Voedsel: vooral plantaardig: gras, bladeren, wortels van planen en zaden. Het vrouwtje eet in het broedseizoen aanvullend muggen.
  • De Smient is een wintergast in België. In deze streek (IJzervallei en kustpolders) vind je de grootste groep overwinterende Smienten van Vlaanderen. Zoek overdag op het water en je ziet ze meteen. Ze vallen erg op met hun gele voorhoofd.  

  • De Smient rust overdag op het water en gaat ’s nachts in grote groepen grazen op omliggende graslanden en lage kruiden. We noemen ze dan ook ‘grazers’. Het verdwijnen van natte graslanden en watervervuiling zijn dan ook zeer nadelig voor deze soort.

  • Als men kan aantonen dat er door Smienten schade is aan landbouwgewassen (niet aan permanent grasland), mag men er op jagen. Dit mag enkel van 15 oktober tot 14 november.
  • De Smient wordt ook wel de fluiteend genoemd. Dit komt doordat het mannetje een zeer luide kenmerkende fluitende roep heeft.  Haal jou beste fluitkunsten maar boven. Onderweg naar het volgende plaatje fluit ieder om beurt een liedje. De anderen raden over welk liedje het gaat.

Smient
Mannetje (foto Filip Deruwe):
Deze interactieve gidsbeurt werd door Lies Ghysel en Patrick Debeuf gemaakt als eindwerk in het kader van de cursus Natuurgids.

Dank aan:

Image
Image
Image
Image