Winterkoning

 • Wetenschappelijke naam: Troglodytes troglodytes
 • De Winterkoning hoor je vaak voordat je hem ziet. Zijn heldere zang klinkt als een luid wekkertje. Ook op het zicht is hij heel herkenbaar door zijn opgewipte staartje. Voor de rest is het eigenlijk gewoon een klein bruin vogeltje. 
 • Lengte: 9-10,5cm
 • Voedsel: vooral kleine insecten, maar ook larven, rupsen, zaadjes en spinnetjes.  
 • Je kan de Winterkoning het hele jaar door zien én horen in Vlaanderen, vooral in bermen, heggen, bosranden en tuinen.
 • De Winterkoning is de snelste zanger onder de zangvogels, hij produceert wel 50 noten in 5 seconden. Wij kunnen die met ons menselijk oor niet eens allemaal waarnemen. Dit kleine vogeltje kan bovendien wel 90 decibel produceren, waardoor je hem op een afstand van 500 meter kan horen.

 • Het mannetje maakt elk jaar opnieuw enkele kleine, ovaalvormige nestjes, dicht bij de grond. Daarna kiest het vrouwtje het beste nest en palmt die in. Wanneer ze aan het broeden is, bieden sommige mannetjes hun nestjes wel eens aan een (of meerdere) ander vrouwtje(s) aan.

 • Zijn naam doet anders vermoeden, maar het Winterkoninkje kan eigenlijk helemaal niet goed tegen de koude. Strenge winters kunnen fataal zijn voor dit kleine vogeltje dat in een koude nacht tot 10% van zijn lichaamsgewicht kan verliezen.
 • Diegene die de QR-code gescand heeft, leest het onderstaande verhaaltje voor hoe de Winterkoning aan zijn naam komt…

  “Toen de vogels nog geen koning hadden, kwamen ze op een goede dag bij elkaar en besloten ze er een te kiezen. Na veel gepalaver werden ze het eens: hij die het hoogste kon vliegen, zou koning worden. De adelaar lijkt het hoogst te komen en waant zich al winnaar als een klein vogeltje nog net iets hoger blijkt te kunnen en triomfantelijk uitroept: "Ki-ke-ri-ke-rik! Koning ben ik!" Het had zich in de veren van de adelaar verstopt, omhoog laten dragen en was pas gestart met vliegen toen de adelaar niet meer kon. De vogels besluiten tot een salomonsoordeel: de adelaar zal 's zomers koning zijn, het kleine vogeltje in de winter, als de adelaar wegtrekt. Sindsdien draagt het kleine vogeltje de naam winterkoninkje.”

  Reeds in de oudheid was er een verhaal over hoe dit vogeltje aan zijn naam komt. Later in de middeleeuwen en de nieuwe tijd komen er nog allerlei varianten (onder anderen met de oievaar of de arend i.p.v. de adelaar), waarvan het verhaal van de Gebroeders Grimm waarschijnlijk het bekendst is.

Winterkoning
Deze interactieve gidsbeurt werd door Lies Ghysel en Patrick Debeuf gemaakt als eindwerk in het kader van de cursus Natuurgids.

Dank aan:

Image
Image
Image
Image