Wulp

  • De Wulp is een grote, bruine steltloper met donkere tekening. Hij heeft blauw-grijze poten en een bleke onderzijde, maar hij onderscheidt zich van andere steltlopers door zijn lange gebogen snavel.
  • Lengte: 48-57cm
  • Voedsel: eet kleine diertjes zoals wormen, kreeftachtigen, weekdieren, insecten en muizen. Daarnaast ook soms bessen en zaden.
  • Je kan Wulpen hier het hele jaar door zien. Maar vooral tijdens de trek en in de winter zijn ze hier talrijker aanwezig omdat de Wulpen uit het noorden hier passeren om warmere oorden op te zoeken of soms hier blijven overwinteren. Het is zeer gemakkelijk om de Wulp te herkennen door zijn gekromde snavel. Ook in de vlucht kan je hem gemakkelijk herkennen aan zijn roep. 
  • De Wulp kan zijn snavel ver vooruit in de grond steken, zo merken de wormen hem niet op en is hij hen te snel af. Door de speciale vorm kan hij de wormengangetjes makkelijker volgen. Met zijn lange snavel kan hij grote wormen ook beter uit de grond halen, waardoor ze niet afbreken en hij een groter hapje heeft. Het ziet er misschien wat vreemd uit, maar handig is het wel, zo’n snavel.

  • Op de Rode Lijst van de broedvogels van Vlaanderen staat de Wulp opgenomen in de categorie ‘bedreigd’. Op 20 jaar tijd is de Vlaamse populatie Wulpen meer dan gehalveerd (van 500 à 600 naar 170 à 230 broedparen). Oorzaken zijn onder andere de verzuring van de heidegebieden (oorspronkelijke broedbiotoop), gebruik van pesticiden op graslanden (nieuwe broedbiotoop) en predatie (de Wulp broedt op de grond en is dus een gemakkelijke prooi).
  • Vogeltreintje. Iemand noemt een vogel (of, makkelijker, dier in het algemeen). Met de laatste letter probeert de volgende een andere vogel te bedenken. Bijvoorbeeld: huismuS à SteenuiL à LepelaaR à R… Speel dit spelletje tot aan het volgende plaatje (of tot jullie het niet meer leuk vinden).
Wulp
Deze interactieve gidsbeurt werd door Lies Ghysel en Patrick Debeuf gemaakt als eindwerk in het kader van de cursus Natuurgids.

Dank aan:

Image
Image
Image
Image