Heade

Facebook

facebook_page_plugin

Wanneer was dit: 25 november 2021 om 20.00 u.
Spreker: Olivier Dochy


Het was al even geleden, maar je had dit nog tegoed: de resultaten van de grensoverschrijdende akkervogelinventarisatie in 2019. Toen zijn grote gebieden met ‘punttellingen’ door talloze vrijwilligers onderzocht op de aanwezigheid van ‘plattelandsvogels’ in Noord-Frankrijk, de Westhoek, Midden-West-Vlaanderen en westelijk Henegouwen. Waren er grote verschillen tussen die regio’s ? En zagen we verschillen met een eerder dergelijk onderzoek in 2013 ? Je kreeg al eens een summier overzicht, maar deze keer gingen we wat meer in detail.

Deze activiteit kwam tot stand door een samenwerking tussen de vogelwerkgroep van Natuurpunt De Bron en Natuurwerkgroep De Kerkuil.

Je kan hier de online activiteit integraal terugbekijken: