Heade

Facebook

facebook_page_plugin

Hoe alles begon … tot nu

In 2011 stond de ijsvogel al eens op de agenda van NWG De Kerkuil, maar werd toen niet verder opgevolgd. Omdat de ijsvogel zo een speciale, kleurrijke, vogel is die over het algemeen als één van de mooiste vogels van ons land wordt beschouwd en die het moeilijk heeft om een geschikte nestlocatie te vinden, werd er besloten om dit project terug op te starten in 2017. We begonnen in de regio Nieuwpoort met inspecteren van de oevers van onder andere de Koolhofvaart en zochtengeschikte nestlocaties op.  Dit gebeurde in samenwerking met de Vlaamse milieumaatschappij (VMM).

Eens er geschikte oevers gevonden werden, konden de oevers klaargemaakt worden om de ijsvogel te verwelkomen om te broeden. Dit gebeurt door de oever verticaal af te steken en ervoor te zorgen dat er geen begroeiing op de wand is. Dan wordt er met een grondboor van 6 cm doorsnede een gat geboord van ongeveer 25 cm diep. Dit kan de ijsvogel de aanzet geven om het gat verder uit te graven tot 70 - 90 cm diep om er vervolgens zijn nestruimte te maken. Als laatste stap wordt er een stok in de oever gestoken die meerdere functies heeft voor de ijsvogel:

 • locatie om op te rusten/waken
 • locatie om te paren
 • locatie om van te jagen
 • locatie om gevangen vis tegen dood te slaan

Natuurlijke ijsvogelwand:

Hoe loopt het project verder?

 • Op19 oktober kwam specialist ter zake Jelle Harder uitleg geven over zijn ijsvogelwerking in Nederland, we besloten dezelfde werkingswijze te hanteren
 • Er worden medewerkers gezocht die 1-5 ijsvogelwanden willen mee helpen klaarmaken, onderhouden en opvolgen
 • Medewerkers leveren locatie aan waar ijsvogelwand zou kunnen komen
 • Medewerkers nemen contact op met eigenaar van de grond/oever
 • Met medewerking van de projectcoördinator worden de wanden gemaakt
 • De medewerkers monitoren en onderhouden de wand
 • Alle gegevens worden gemeld aan de projectcoördinator die alles registreert en verwerkt

Kunstmatige ijsvogelwand:

Raporten

Foto's

Video