Simple Fade Slider

Please installFlashFox - Flash Browser in order to view content on your Android based mobile device.
Tijdens de maand april van 2016 zijn we met een groep kiekendievenliefhebbers afgezakt naar het krekengebied in het Meetjesland. Daar konden we met de mensen uit die regio ervaringen uitwisselen rond het project bruine kiekendieven. Een echt vormingsmoment !

Op 22 april 2017 wordt een daguitstap voorzien naar het natuurgebied van de Linkerscheldeoever.
Het thema wordt dit jaar het beheer van weide- en akkervogels. Het natuurdagboek “In de putten” van Dirk Draulans, die zelf woonachtig is in de Scheldpolders, is een wonderlijke ontdekkingstocht vol prachtige weidevogels, menselijke overmoed en nostalgie naar een voorbije wereld die helemaal anders was.
Dit boek heeft me op het idee gebracht om een vormingsdag in dit gebied te organiseren. Net zoals de weide- en akkervogels in ons werkingsgebied te lijden hebben onder steeds meer grootschalige landbouw en minder natuur, hebben de akker- en weidevogels in de Scheldepolders te lijden onder een steeds uitbreidende industrie in het  havengebied. Een ideale gelegenheid om ideeën uit te wisselen met de natuurbeheerders in die regio.
 
René Maes en Kenny Hessel zijn onze begeleiders. Ze beloven ons er een topexcursie in een topgebied van te maken. We zullen meerdere biotopen kunnen bezoeken: natte poldergraslanden, brakwaterschor, natuurinrichtingsgebied, rietvelden, plassen, stranden, … Een uitnodiging met nadere gegevens volgt nog. Iedereen met een warm hart voor akker- en weidevogels moet die excursie meemaken!
 
Inschrijven kan via deze link.