Heade

Facebook

facebook_page_plugin

Hoe alles begon … tot nu

Ons steenuilenproject zag het licht bij de lancering van het landelijk project Steenuil van de toenmalige Wielewaal. Toen trok projectleider Jens Verwaerde het Vlaamse land rond om mensen warm te maken om, met een cassettespeler in de hand, de steenuilenroep te laten weerklinken op ons platteland op zoek naar territoria van steenuilen. Zo werd tussen 9 april 1998 en 23 maart 2000 het grootste deel van het Veurnse grondgebied geïnventariseerd op de aanwezigheid van roepende steenuilen (zie rapport Steenuilen 1998-2000).

Ondertussen zijn we verschillende inventarisatierondes verder en werd niet alleen het grondgebied van Veurne meermaals doorzocht, ook de steenuilen in Alveringem, Lo-Reninge, De Panne, Koksijde en Nieuwpoort werden in kaart gebracht. In andere gemeenten, zoals Diksmuide en Houthulst, zijn de inventarisaties pas opgestart. Op deze manier hebben we een goede kijk gekregen op de steenuilenpopulatie in onze streek. Hoe de toestand van de steenuilen is in uw gemeente, kunt u nagaan in onze jaarlijkse rapporten steenuilen.

Ieder voorjaar, in de maanden februari of maart, trekken medewerkers van NWG De Kerkuil vzw het veld in om ofwel de inventarisatie van een gebied te updaten ofwel om een nieuw gebied aan te snijden.

Steenuilennestkasten

 • Na een drietal inventarisatierondes (2005/2006, 2007/2008, 2009/2010), waarbij het volledige grondgebied van Veurne werd doorzocht (bijna 10.000 ha), kregen we een correct beeld van de steenuilenpopulatie in deze gemeente. Op kansrijke plaatsen (meestal een boerderij met een huisweide en een bomenrij/knotwilgenrij), waar geen steenuilen waren gelokaliseerd tijdens de inventarisaties, werden vanaf 2009 in steenuilennestkasten geplaatst. Natuurlijk niet de snelste manier om je nestkasten te bezetten. Ze zijn immers bedoeld als uitbreidingsmogelijkheid van de populatie in de polders waar de steenuil het niet zo makkelijk heeft. Ook in de gemeenten De Panne, Koksijde en Alveringem verschenen nestkasten.
 • De bezettingsresultaten van deze nestkasten vallen voorlopig wat tegen. Ieder jaar trekken we wel hier of daar een nieuw steenuilenkoppel in onze nestkasten maar absoluut niet in verhouding tot de geleverde inspanning. Dit komt ongetwijfeld door de plaatsing van onze nestkasten in zogenaamd uitbreidingsgebieden en niet in bezette steenuilenlocaties. Bovendien is de magere bezetting ook een teken dat de steenuil in die gebieden het serieus moeilijk heeft en misschien amper in staat is om bestaande broedparen in stand te houden. Van een overschotpopulatie is er dus geen sprake. Een overzicht van de bezettingsgraad en broedsucces vindt u in onze jaarlijkse rapporten steenuilen.
 • De nestkasten werden jarenlang door het Regionaal Landschap gratis geleverd, waarvoor dank! Nu krijgen we jaarlijks een subsidie van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt.

Hoe kan ik helpen?

 • Melding aanwezigheid steenuil
  Graag vernemen we de locatie van een steenuil in uw buurt, natuurlijk enkel wanneer dit in ons werkingsgebied valt. U kunt hiervoor een melding doorsturen via ons meldingsformulier. Alvast bedankt !
 • Meegaan op steenuileninventarisatie
  Wie in de maanden februari of maart mee op pad wenst te gaan op zoek naar roepende steenuilen neemt hiervoor contact op via ons meldingsformulier, ook in de agenda van ons tijdschrift worden deze inventarisaties aangekondigd.
 • De steenuil binnenstebuiten
  Door Antoon Ternier werd de steenuil binnenste buiten gekeerd. Zoekt u wat informatie omtrent de steenuil voor een schoolopdracht, dan zijn onderstaan artikels zeker aan te raden ?
  1. Steenuil in mythe en legende
  2. De leefwijze van de steenuil
  3. Voortplanting van de steenuil

Fiche

Rapporten

Foto's


Foto's copyright Marc Vandaele