Heade

Facebook

facebook_page_plugin

Hoe alles begon … tot nu

Een vraag aan een landbouwer in Bulskamp (Veurne) in juli 1998 om een kerkuilenkast te plaatsen in z’n schuur leverde een verrassend verhaal op. De landbouwer had sedert twee jaar een bruine kiekendief in z’n velden. Het vorige jaar had hij het nest in z’n maaigrasland niet kunnen sparen tijdens de maaiwerkzaamheden. In 1998 was het gerstveld, waar de kiekendieven in broedden, reeds enkele weken gedorst. Maar in het voorjaar van 1999 werden in De Moeren en Buitenmoeren van Veurne maar liefst vier koppels bruine kiekendieven ontdekt in graanvelden. Het startsein van een beschermingsactie. Hoe het begon in 1999 kan je uitgebreid lezen bij de rapporten bruine kiekendieven.

 

Vanaf 2000 werden de beschermingsacties rond de bruine kiekendief georganiseerd binnen een ruimer werkingsgebied namelijk de regio IJzer en Polder. Het gebied werd ingedeeld in verschillende zones waar telkens één of twee personen de kiekendieven opspoorde. In de beginperiode werd deze actie uitgevoerd onder de naam Harrier Rescue, later werd dit het project Bruine kiekendieven.

 

Soms moet er ingegrepen worden om de nesten of de pulli van deze grondbroeder te beschermen. Deze actie gebeurt meestal in de fase waarin er nog pulli aanwezig zijn (hooilanden, graanvelden, luzerne en maaigrasland). De twee beschermingsmaatregelen die worden genomen zijn dan ook :

  • Een vierkant (10 m²) rond het nest ongemoeid laten (niet dorsen)
  • Het nest met jongen verplaatsen naar een naburig perceel (uitzonderlijk)

Voor het niet dorsen van een vierkant ontvangen de landbouwers een vergoeding (100 EURO) dankzij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). In rietsloten en rietvelden kunnen bruine kiekendieven meestal ongestoord hun kroost grootbrengen behoudens predatie en menselijk tussenkomsten …

Hoe kan ik helpen?

  • Melding aanwezigheid van (nestelende/baltsende) bruine kiekendieven Verschillende medewerkers doorzoeken ons werkingsgebied om de nesten van bruine kiekendieven te kunnen opvolgen én beschermen, soms ontsnapt een nest aan onze aandacht. We krijgen graag een seintje van u via ons meldingsformulier wanneer je nestelende/baltsende bruine kiekendieven weet zitten. Alvast bedankt !
  • Help mee nestelende/baltsende bruine kiekendieven te zoeken Bij zo’n project is iedere nieuwe medewerker welkom. Wenst u mee onze broedende bruine kiekendieven op te volgen in ons werkingsgebied van IJzer en Polder, geef dan een seintje via ons meldingsformulier.

 

Fiche

Rapporten

Foto's

 

Video's


Kris Degraeve ©