Bruine Kiekendief

  • De Bruine Kiekendief is een grote slanke roofvogel met lange vleugels en staart. Het mannetje is bruin met een grijze staart en vleugels en duidelijke zwarte vleugelpunten. Het vrouwtje is voornamelijk bruin met een gelige kop, schouders en borstvlek. 
  • Lengte: 43-55cm
  • Voedsel: jonge vogeltjes, kleine zoogdieren, kikkers
  • Ongeveer drie vierde van de broedgevallen bevinden zich in de Westhoek. Aan de Blankaart heb je dus wel een grote kans om er eentje te spotten. In vlucht is de Bruine Kiekendief heel herkenbaar door zijn langzame, lage vlucht en zijn in een ondiepe V gehouden vleugels. Ze maken hun nesten in rietvelden of op akkers.
  • De Bruine Kiekendief is helemaal niet in staat om volwassen kippen te roven. Hij dankt zijn naam aan het feit dat hij kuikens of ‘kiekens’ uit nesten rooft.

  • De wetenschappelijke naam voor de Bruine Kiekendief is ‘circus aeruginosus’. Circus verwijst naar de cirkelvormige patronen die hij maakt in de lucht. Het mannetje is een echte acrobaat en probeert zo een vrouwtje te verleiden. Hij vliegt heel hoog en werpt zich dan ondersteboven in de richting van het vrouwtje. Vervolgens valt hij op zijn zij en baltst hij luid.  Ten slotte zoekt hij een lekker hapje dat hij haar in vlucht toewerpt. Verbluffend om te zien!

  • Deze roofvogel is zeer gevoelig is voor nestverstoring. Daarom mag je nooit naar een nest gaan kijken. Als men op akkerland een nest vindt, mag er in de directe omgeving (10m²) ook niet gemaaid worden. Natuurwerkgroep De Kerkuil organiseert sinds 2000 beschermingsacties van nesten in het ruime werkingsgebied regio IJzer en Polder.
  • Speel ‘wie is het’ met vogels (of, makkelijker, dieren in het algemeen). Één iemand denkt aan een vogel (of ander dier). De anderen stellen vragen die enkel met ‘ja’ of ‘neen’ beantwoord kunnen worden en proberen zo te weten te komen over welk dier het gaat. Speel dit spelletje tot aan het volgende plaatje (of tot jullie het niet meer leuk vinden).

Bruine Kiekendief
Image
Het overgrote merendeel van onze populatie trekt weg naar het zuiden tot in West-Afrika. Er zijn wel enkele individuën die hier blijven plakken en ook de meer noordelijke Bruine Kiekendieven zakken af tot in onze streek en kunnen hier overwinteren. Zo kan  je in de winter nog steeds Bruine Kiekendieven waarnemen aan de Blankaart.
Image
Mannetje:
Vrouwtje:
Image
Deze interactieve gidsbeurt werd door Lies Ghysel en Patrick Debeuf gemaakt als eindwerk in het kader van de cursus Natuurgids.

Dank aan:

Image
Image
Image
Image