Gierzwaluwen

Hoe het begon
In onze werking krijgen de stadbewoners onder onze gevleugelde vrienden weinig aandacht. Met de gierzwaluw maken we hierop een grote uitzondering. Deze typische stadsvogel kun je bij mooi weer in de maanden mei-juli vooral opmerken in onze steden Veurne en Diksmuide. Gierzwaluwen zijn vaak gebonden aan steden, op het platteland vind je ze minder vaak terug behalve jagend over velden en sloten. Toch verrassen gierzwaluwen ons door ook in gebouwarme gebieden zoals De Moeren aanwezig te zijn. De onderdaken van oude polderschuren vertonen immers vaak openingen die, nadat huismussen de weg toonden naar deze ruimten, tussen mei en eind juli door onze gierzwaluwen worden overgenomen.

Multimedia