Velduilen

Hoe het begon
Het project velduilen schoot uit de startblokken in 2001 als het project weidevogels en omvatte toen meerdere vogelsoorten zoals o.a. slobeend, grutto, wulp en kievit. Toen de toenmalige Wielewaal een weidevogelproject lanceerde, groeide ons project mee met het ontstaan van zogenaamde weidevogelgebieden waar landbouwers de mogelijkheid krijgen om met de VLM beheersovereenkomsten weidevogelbeheer af te sluiten. In eerste instantie voorzag het project in het plaatsen van nestbeschermers over de nesten (om vertrappeling te verkomen van het vee) maar dit werd in onze regio nooit toegepast. In plaats hiervan kwam er nestopvolging door vrijwilligers. Deze rol wordt door medewerkers van De Kerkuil ingevuld. Momenteel zijn er geen weidevogelbeheersovereenkomsten meer en dat had een grote weerslag op dit project. Zonder een (financiële) stok achter de deur waren slechts bitter weinig landbouwers bereid mee te stappen in het verhaal. Het INBO doet ook een opvolging van weidevogels in ons werkingsgebied en dat leidde tot de beslissing om de tijd die we in de opvolging van de weidevogels staken, te gebruiken voor opvolging van onze andere projecten die doo reen groeiende populatie meer tijd en aandacht vragen.
Image

Multimedia