Opvolging van al onze nestkasten Kerkuil, Steenuil, Torenvalk, (kunst-)nesten huiszwaluw en Ringmus, zangposten Geelgors, nestmanden voor Ransuil, nestlocaties voor Grauwe en Bruine Kiekendief, het is allemaal niet zo vanzelfsprekend.

Om een overzicht te genereren heeft Natuurwerkgroep De Kerkuil geinvesteerd in een webapplicatie genaamd "Nidus". Deze webapplicatie kan in het veld gebruikt worden en zorgt voor een betere opvolging en een pak minder papierwerk. Ook het gebruik van Accessbestanden is aan banden gelegd, Excelbestanden worden enkel nog gebruikt om grafieken te genereren en het gebruik van Google Maps kaarten is tot een minimum gereduceerd. In 2022 kwamen we met het idee, in 2024 kunnen we in de loop van het broedseizoen testdraaien op de webapplicatie. Wij zijn alvast laaiend enthousiast!

Wie interesse heeft in de applicatie mag gerust een mailtje sturen: nidus@natuurwerkgroepdekerkuil.be, maar extern gebruik kan pas ten vroegste vanaf 2025.

Een hele grote dankbetuiging aan Pieterjan Deconinck voor de uren werk die hij gestoken heeft in de opzet van de data en het mee uitdenken van de praktische werking van Nidus. Ook aan Sarah Defoort een hele grote dankjewel voor het testen van de applicatie, het schrijven van de handleiding en het feedbacken van bugjes.

We zijn ervan overtuigd dat Nidussen een aangenaam en praktisch werkwoord wordt!