Steenuilen

Hoe het begon
Ons steenuilenproject zag het licht bij de lancering van het landelijk project Steenuil van de toenmalige Wielewaal. Toen trok projectleider Jens Verwaerde het Vlaamse land rond om mensen warm te maken om, met een cassettespeler in de hand, de steenuilenroep te laten weerklinken op ons platteland op zoek naar territoria van steenuilen. Zo werd tussen 9 april 1998 en 23 maart 2000 het grootste deel van het Veurnse grondgebied geïnventariseerd op de aanwezigheid van roepende steenuilen (zie rapport Steenuilen 1998-2000).

Ondertussen zijn we verschillende inventarisatierondes verder en werd niet alleen het grondgebied van Veurne meermaals doorzocht, ook de steenuilen in Alveringem, Lo-Reninge, De Panne, Koksijde, Diksmuide, Houthulst, Kortemark, Koekelare en Nieuwpoort werden in kaart gebracht. In andere gemeenten, zoals Diksmuide en Houthulst, zijn de inventarisaties pas opgestart. Op deze manier hebben we een goede kijk gekregen op de steenuilenpopulatie in onze streek. Hoe de toestand van de steenuilen is in uw gemeente, kunt u nagaan in onze jaarlijkse rapporten steenuilen.

Ieder voorjaar, in de maanden februari of maart, trekken medewerkers van NWG De Kerkuil vzw het veld in om ofwel de inventarisatie van een gebied te updaten ofwel om een nieuw gebied aan te snijden.

Multimedia

Antoon Ternier over uilen op Radio 2