Huiszwaluwen

Hoe het begon
Wanneer je werkingsgebied in het agrarische gebied gelegen is, dan kom je bijna automatische uit bij de Boeren- en Huiszwaluwen. Typischer vogels voor het boerenlandschap zijn er niet. Toch wordt er vaak weinig aandacht aan geschonken. Met het zwaluwenproject probeert NWG De Kerkuil vzw hieraan iets te veranderen door de nesten te tellen en de landbouwers te sensibiliseren.

In Veurne ging de zwaluweninventarisatie reeds in 2000 van start. In 2001 werden we in het voorjaar helaas geconfronteerd door mond-en-klauwzeer waardoor boerderijen opzoeken niet aangewezen was. Maar vanaf 2002 telden we terug in iedere Veurnse boerderijen de Boeren- en Huiszwaluwen. In 2002 gingen we in Nieuwpoort van start met een gebiedsdekkende inventarisatie (zie ook de anecdote van de overleden ex-medewerker Georges Versele onderaan deze pagina).

Multimedia

Huiszwaluwen 2015