Laat je iets na ?

Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat ze iets zinvols kunnen doen met hun centen na hun overlijden. Hieraan een zelf gekozen bestemming geven en je lievelingsorganisatie een mooie cent nalaten is een uitermate mooi gebaar. Dit is niet alleen het geval bij mensen zonder kinderen maar ook mensen die op pensioen gaan en de kinderen al een poosje het huis uit zijn, kijken vaak na om een maatschappelijk doel te steunen door iets te schenken bij leven of iets na te laten na overlijden (legaat). Op die manier kan je de organisatie waarvoor je een hart hebt, verder ondersteunen (ook al ben je er niet meer).

De schenking kan ook een kleine gift zijn, die vanaf veertig euro fiscaal aftrekbaar is. Schenkingen kunnen allerlei vormen aannemen; dit kan via een handgift zijn, waarbij letterlijk een som geld van hand tot hand gaat of dit kan via een notariële akte gebeuren (voor zowel roerende als onroerende goederen). Schenking bij leven komt weliswaar voor maar is eerder zeldzaam voor een organisatie.

Een nalatenschap wordt verdeeld na het overlijden op basis van wettelijke regels. Evenwel is er de mogelijkheid om via testament (voor een deel) een eigen bestemming te geven, dit noemt men een legaat. Bij voorkeur gebeurt dit via een notaris. Op die manier wordt vermeden dat je eigenhandig testament verloren gaat of betwist wordt. Dit legaat kan gegeven worden onder voorwaarden, bijvoorbeeld voor een specifiek doel of bijvoorbeeld pas ingaan na het overlijden van de partner.

Zowel schenkingen als legaten zijn voor het goed doel een heel interessante zaak aangezien ze hierop geen schenk/erfbelastingen hoeven te betalen en dus 100 % de geschonken middelen in ontvangst krijgen.

Natuurwerkgroep De Kerkuil kan zo’n maatschappelijk doel zijn. Als vzw zijn we een rechtspersoon en komen dus aanmerking om een schenking of een legaat in ontvangst te nemen. We beloven alvast om met zorg de ontvangen middelen te beheren in functie van onze natuurdoelstellingen.

Wie meer info wenst te krijgen omtrent deze materie kan zich wenden tot een notaris of een advocaat of kan hun vraag stellen naar info@natuurwerkgroepdekerkuil.be of op informatie vinden op www.mijntestament.be.
Image