Grauwe Kiekendieven

Hoe het begon
Op 21 december 2015 werd het soortenbeschermingsprogramma grauwe kiekendief door Vlaams minister Schauvlieghe voorgesteld. In het plan wordt voor heel Vlaanderen een doelpopulatie van 15 broedparen vooropgesteld. De werkgroep is uiteraard bereid om hieraan mee te werken en stelt haar expertise van bruine kiekendieven (wat een vergelijkbare soort is) hiervoor ten dienste. Ook kunnen we steeds terecht bij Grauwe Kiekendief, Kenniscentrum Akkervogels indien er zich nog vragen stellen.

De zoektocht naar grauwe kiekendieven liep al jaren bij NWG De Kerkuil. De laatste jaren worden er wel telkens wel weer exemplaren waargenomen binnen ons werkingsgebied. De werkgroep heeft de grauwe kiekendief opgenomen in de meerjarennota 2016 en streefde naar 2 broedparen tegen 2021.

Multimedia

Webinar Grauwe Kiekendieven 2015-2021 in de Westhoek