Oeverzwaluwen

Hoe het begon
Oeverzwaluwen broeden heus niet alleen in afgekalfde rivieroevers zoals je zou vermoeden. Ze maken hun nestholte in onze regio ook vaak op kunstmatige locaties: zandwinningdepots of tijdelijke hopen aarde op een industrieterrein of bij een boerderij. Deze zwaluwen zijn echte koloniebroeders. Dit heeft z’n voordelen wanneer je ze moet opzoeken: bijna altijd is dit (door hun grote aantallen) zo opvallend dat je er niet naast kan kijken.

Op het industrieterrein van Veurne waren er verschillende jaren kolonies aanwezig met aantallen tussen 20-60 nesten op de depots van de firma Seru en Debrabandere. Jammer genoeg zijn er de laatste jaren geen tijdelijke hopen aarde meer aanwezig waardoor deze kolonies (tijdelijk) zijn weggevallen.

Multimedia

Accordion Title