Akkervogels

Hoe het begon
De problematiek van de akkervogels is nog steeds brandend actueel, de neerwaartse trend van onze akkervogels is immers nog steeds niet gestopt. Het kreeg Vlaamse bekendheid door het in 2005 verschenen rapport ‘Van de stakkers van de akkers, naar de helden van de velden - Beschermingsmaatregelen voor akkervogels’ van Dochy Olivier en Hens Maarten (INBO). In onze regio bundelden we ons ‘akkervogelproject’ sinds 2001 onder de noemer "Vogels op de rand". Hiermee beoogden we een aantal vogelsoorten te helpen zoals Geelgors, Grauwe Gors en Roodborsttapuit die zowel letterlijk als figuurlijk op het randje leefden. Momenteel gaat de voornaamste aandacht naar de geelgorzen met het volgende vierluik :
  • monitoring van de populatie op het plateau van Izenberge
  • uitvoeren van landschapsbedrijfsplannen geelgors bij landbouwers (uitvoering door RLW)
  • het aanplanten van haagstroken in gemeentelijke wegbermen op het plateau van Izenberge
  • de aanleg van graanranden om te voorzien in wintervoeding.

Multimedia

De resultaten van de grensoverschrijdende akkervogelinventarisatie in 2019