Kievit

  • Wetenschappelijke naam: Vanellus vanellus
  • Hij heeft een sierlijke kuif, een herkenbare roep en haalt halsbrekende toeren uit om de vrouwtjes te verleiden: de Kievit. Daarnaast heeft hij een prachtige groen en paarse metaalglans op zijn donkere bovenste delen. Je kan er niet naast kijken.  
  • Lengte: 28-31cm
  • Voedsel: insecten, weekdieren, spinnen en wormen 
  • Vooral vanaf maart kan je de Kievit makkelijk spotten in weilanden en op akkers. Zijn opvallende vlucht en roep zorgen ervoor dat je hem al van ver in de gaten hebt. Er overwinteren hier ook grote groepen Kieviten in vochtige graslanden.
  • De Kievit werd verkozen tot vogel van het jaar 2022. Vogelbescherming Vlaanderen wil daarmee aandacht vragen voor het lot van de weidevogels in ons land. De populatie van Kieviten alleen al is sinds 2002 met zestig procent teruggelopen. Graslanden worden steeds vroeger gemaaid en akkers worden omgeploegd, waardoor kievitsnesten vernield worden. De ideale habitat voor de Kievit is niet intensief bewerkt grasland met sloten en drassige randen, en laat nu deze habitat steeds zeldzamer worden…

  • Door zachtjes met zijn poten op de grond te trommelen doet de Kievit alsof het regent. Zo fopt hij de regenwormen die dan als lekker hapje tevoorschijn kruipen.

  • Als een roofdier te dicht bij het nest komt, jaagt de Kievit die met grote manieren weg. Of hij doet alsof hij gewond is en lokt zo de rover weg van het nest.
  • Kievitsjongen zijn nestvlieders. Dat wil zeggen dat ze na drie dagen al op eigen pootjes staan en rondrennen op zoek naar eten. Ze blijven wel in de buurt van hun mama hoor, maar ze zitten nooit stil. Roofdieren lusten zo’n lekker kuikentje wel, dus moeten de ouders op hun hoede zijn. Als er een roofdier komt, gaan de kleintjes heel stil plat op de grond liggen. Door goed te luisteren, hoor je snel of zo’n rover het gemunt heeft op jou. Ga zitten of liggen en sluit je ogen. Spits je oren en probeer vijf verschillende geluiden te herkennen.

Kievit
Deze interactieve gidsbeurt werd door Lies Ghysel en Patrick Debeuf gemaakt als eindwerk in het kader van de cursus Natuurgids.

Dank aan:

Image
Image
Image
Image