Torenvalk

  • Wetenschappelijke naam: Falco tinnunculus
  • De Torenvalk is de bekendste en meest voorkomende valk in Europa. Je herkent hem aan de lange spitse vleugels en de lange staart. Het vrouwtje is roestbruin met donkere vlekken, het mannetje is iets minder gevlekt en heeft een grijze kop. 
  • Lengte: 31-37cm
  • Voedsel: muizen, zangvogels en grote insecten
  • De Torenvalk is één van de meest voorkomende roofvogels in Vlaanderen. Je kan hem vaak spotten op draden en palen langs de weg of jagend boven de berm en in weilanden. Jagen doet hij door stil boven het gras te hangen door heel snel met zijn vleugels te bewegen, dit heet bidden.
  • Een afdeling van Natuurpunt heet ‘De Torenvalk’ (regio Tielt). Zij zetten zich al lang in voor de bescherming van onder andere de Torenvalken in de regio. Naar dit grote voorbeeld startte Natuurwerkgroep De Kerkuil in 2004 ook met het ophangen van zelfgemaakte nestkasten in onze ruime regio.

  • Torenvalken broedden oorspronkelijk in rotsspleten. Later gingen ze in kerktorens broeden. Bijna elke kerk had wel een torenvalk. Maar om duivenoverlast te voorkomen werden de torens helemaal afgedicht en moest de Torenvalk op zoek naar andere nestlocaties.
  • Als de Torenvalk stil boven een grasland hangt, noemen we dat bidden. Nochtans gaat die vergelijking niet echt op. Dit is het resultaat van een foute vertaling uit het Engels. ‘Prey’ betekent ‘prooi’ maar werd verkeerdelijk vertaalt naar ‘bidden’ omdat dit in het Engels ‘pray’ is. Zo zie je maar hoe één lettertje een groot verschil kan maken.

    Niet bewegen! Één twee drie piano hebben we omgedoopt tot één twee drie torenvalk. Kan jij zo stil blijven staan als een Torenvalk stil kan hangen.? Iedereen gaat op één rij staan. Één iemand staat een eindje verderop (10 à 15 meter) met zijn rug naar de anderen. Plots roept die luid ‘één twee drie Torenvalk’ en draait zich snel om. Terwijl hij dit zegt moeten de anderen zo snel mogelijk tot bij hem geraken. Zodra hij zich omdraait, moet iedereen stil blijven staan. Als hij ziet dat iemand beweegt moet die enkele passen achteruit. Daarna draait hij zich om en begint opnieuw tot iemand hem kan tikken.

Torenvalk
Mannetje:
Vrouwtje:
Deze interactieve gidsbeurt werd door Lies Ghysel en Patrick Debeuf gemaakt als eindwerk in het kader van de cursus Natuurgids.

Dank aan:

Image
Image
Image
Image