Ringmus krijgt extra aandacht

Ringmus krijgt extra aandacht

De Ringmus doet het allesbehalve goed in onze streken. Daarom is er een subwerkgroep opgericht die zal nagaan hoe we deze kleine vogel een hart onder de riem kunnen steken. Alvast een nestkastactie zal hier zeker onder vallen.