Activiteit Fwiet! wordt uitgesteld

Op 22 december 2021 besliste het overlegcomité dat alle indoor evenementen niet meer zijn toegelaten omwille van de omikronvariant van het welgekende beestje.

Uiteraard valt de lezing Fwiet!Fwiet! van Begijn Le Bleu op 27 december hier ook onder. Dat is een heel spijtige zaak, maar veiligheid en gezondheid komen op de eerste plaats.

We prikken een nieuwe datum en houden jullie uiteraard als eerste op de hoogte.

Voor nu wensen we jullie alvast een prettig eindejaar toe!

Ringmus krijgt extra aandacht

De Ringmus doet het allesbehalve goed in onze streken. Daarom is er een subwerkgroep opgericht die zal nagaan hoe we deze kleine vogel een hart onder de riem kunnen steken. Alvast een nestkastactie zal hier zeker onder vallen.

Is de steenuil ook bij jou welkom?

Het leefgebied van de steenuil staat de laatste decennia sterk onder druk, zeker in ons poldergebied waar akkerland dominant is en waar heel wat landbouwbedrijven, soms door gebrek aan opvolgers, verdwijnen. Naar het project.